Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN สตาร์ทอัพลวงโลก

ย้อนรอยอวสาน Theranos สตาร์ทอัพจอมลวงโลก แห่งวงการแพทย์

ล่าสุด Elizabeth Holmes ถูกตัดสินจำคุกมากกว่า 11 ปี หลังศาลพิจารณาว่ามีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกง โดยมีข้อกล่าวหาว่าเธอจงใจโกหกเกี่ยวกับเทคโนโลยีของตนที่สามารถรู้ผลวินิจฉัยได้จาก...