Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN theranos

ผู้ก่อตั้ง Theranos สตาร์ทอัพลวงโลก ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง

Elizabeth Holmes เจ้าของสตาร์ทอัพ Theranos ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง โดยมีการกล่าวในการพิจารณาคดีว่าเธอจงใจโกหกเกี่ยวกับเทคโนโลยีว่าสามารถรู้ผลวินิจฉัยได้จากก...

จุดจบ Startup ลวงโลก : Theranos ต้นตอความล้มเหลวมาจากพิษร้าย 'วัฒนธรรมองค์กร'

เมื่อปี 2014 Theranos เป็น Startup การแพทย์ที่ฮอตที่สุดตัวหนึ่ง แต่พอถึงปลายปี 2015 ก็เกิดมรสุมครั้งใหญ่กับบริษัทเพราะความหลอกลวงที่ซ่อนไว้ถูกเปิดเผย......

JOB