Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Elizabeth Holmes

จุดจบผู้บริหาร Theranos บทเรียนวงการสตาร์ทอัพและธุรกิจที่คิดจะลวงโลก

Ramesh “Sunny” Balwani อดีต COO Theranos ถูกตัดสินจำคุกเกือบ 13 ปี ข้อหาทางอาญาตั้งแต่การฉ้อโกงผู้ป่วยและนักลงทุนไปจนถึงสมรู้ร่วมคิดร่วมกับ Elizabeth Holmes CEO ซึ่งถูกตัดสินโทษก่อ...

ย้อนรอยอวสาน Theranos สตาร์ทอัพจอมลวงโลก แห่งวงการแพทย์

ล่าสุด Elizabeth Holmes ถูกตัดสินจำคุกมากกว่า 11 ปี หลังศาลพิจารณาว่ามีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกง โดยมีข้อกล่าวหาว่าเธอจงใจโกหกเกี่ยวกับเทคโนโลยีของตนที่สามารถรู้ผลวินิจฉัยได้จาก...

จุดจบ Startup ลวงโลก : Theranos ต้นตอความล้มเหลวมาจากพิษร้าย 'วัฒนธรรมองค์กร'

เมื่อปี 2014 Theranos เป็น Startup การแพทย์ที่ฮอตที่สุดตัวหนึ่ง แต่พอถึงปลายปี 2015 ก็เกิดมรสุมครั้งใหญ่กับบริษัทเพราะความหลอกลวงที่ซ่อนไว้ถูกเปิดเผย......