LATEST IN หมอพร้อม

วัคซีน COVID-19 ความหวัง ทางเลือก และทางรอด ของคนไทย

หลังจากผ่านพ้นปฏิทินปี 2021 มา 5 เดือนเต็ม ในที่สุดประเทศไทยก็กำลังเดินหน้าเข้าสู่ขั้นต่อไปของการ “ฉีดวัคซีน” ไวรัสโควิด-19 หรืออีกนัยหนึ่ง คือการเปิดให้ประชากรไทยลงทะเบียนผ่านแพลต...

วิธีลงทะเบียน 'หมอพร้อม V.2 ' เปิดจองฉีดวัคซีน 1 พ.ค.นี้

หมอพร้อม V.2 เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีน COVID-19 วันที่ 1 พ.ค.นี้โดยคิวแรกได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค...

วิธีใช้งาน 'หมอพร้อม' Line Official Account จองคิวฉีดวัคซีนสำหรับประชาชน

วิธีใช้งาน 'หมอพร้อม' Line Official Account สำหรับจองคิวฉีดวัคซีนCOVID-19 เตรียมใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในเดือนมิถุนายนนี้...

JOB