Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Adobe Experience Cloud

สรุปงาน Adobe Summit 2019 งานประชุมที่รวมนักการตลาดดิจิทัลจากทั่วโลก

Adobe (Nasdaq:ADBE) เปิดฉากงาน Adobe Summit 2019 ซึ่งเป็นงานประชุมเพื่อเสริมศักยภาพนักการตลาดดิจิทัลสู่การสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐฯ ปัจจุบันทุ...

Adobe เผยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์หลังเข้าซื้อกิจการ Magento

ก่อนหน้านี้ เมื่อปลายเดือนพฤาภาคมที่ผ่านมา Adobe ได้เข้าซื้อกิจการของ Magento ผู้ผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ช่วยให้สร้างเว็บ E-Commerce ได้โดยง่าย โดยการซื้อกิจการครั้งนี้ใช้เงินจำนว...