Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Adyen

ADYEN ยักษ์ใหญ่ FinTech ขยายธุรกิจสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว จับมือ Grab

ช่วงนี้ต้องยอมรับว่า FinTech ยักษ์ใหญ่ซีกโลกตะวันตกเริ่มให้ความสำคัญในตลาดเอเชียมากขึ้น ก่อนหน้านี้ Stripe ก็มีพนักงานอยู่ที่สิงคโปร์แล้ว Transferwise ก็เช่นกัน ล่าสุด Adyen หนึ่งใ...