LATEST IN AI for Earth

โครงการ “AI for Earth” จาก Microsoft เปิดโอกาสให้นักวิจัยทั่วโลกยื่นขอทุนได้แล้ววันนี้

Microsoft ชูศักยภาพ AI ขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก พร้อมเน้นตัวอย่างความสำเร็จจากโครงการ “AI for Earth” ที่มอบทุนวิจัยให้กับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมไปแล้วกว่า 236 โครงการ...

JOB