Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ais-academy-for-thais

AIS เดินหน้าจับมือภาครัฐ พัฒนาครูไทยให้พร้อมในยุคดิจิทัล ในโครงการ The Educators Thailand

AIS เดินหน้าจับมือภาครัฐ พัฒนาครูไทยให้พร้อมในยุคดิจิทัล ในโครงการ The Educators Thailand...

งาน AIS Academy for Thais ชวนคนไทยข้ามพ้นวิกฤตกับภารกิจคิดเผื่อชู 3 โมเดลติดเครื่องนวัตกรรม

กลับมาอีกครั้ง...กับงานสร้างความรู้ผ่านภารกิจ “คิดเผื่อ” ครั้งใหม่ กับงาน AIS Academy for Thais พร้อมให้คุณได้มากระโดดไปด้วยกันในงาน AIS Academy for Thais: JUMP THAILAND ที่จะเกิด...