Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Alibaba DR

กรุงไทย เตรียมขาย IPO Alibaba DR ลงทุนหุ้นเทคฯ ยักษ์ใหญ่ระดับโลก 14 – 17 ก.พ.นี้

กรุงไทย ยกระดับการลงทุนหุ้นต่างประเทศ พร้อมเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือ DR อ้างอิงหุ้นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก “ Alibaba DR ” เตรียมเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อ...