กรุงไทย เตรียมขาย IPO Alibaba DR ลงทุนหุ้นเทคฯ ยักษ์ใหญ่ระดับโลก 14 – 17 ก.พ.นี้ | Techsauce

กรุงไทย เตรียมขาย IPO Alibaba DR ลงทุนหุ้นเทคฯ ยักษ์ใหญ่ระดับโลก 14 – 17 ก.พ.นี้

กรุงไทย ยกระดับการลงทุนหุ้นต่างประเทศ พร้อมเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือ DR อ้างอิงหุ้นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก “ Alibaba DR ” เตรียมเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อ IPO ผ่าน บล.กรุงไทย   ซีมิโก้ และ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ตั้งแต่ 14 - 17 กุมภาพันธ์นี้ แนะนักลงทุนเปิดบัญชีและจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด

Alibaba DR

คุณรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร ทั้งการออมและการลงทุน ล่าสุด เตรียมออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (Alibaba DR) ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศที่มีการอ้างอิงหุ้นสามัญของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกอย่างอาลีบาบา ชู 3 จุดเด่น ลงทุนง่าย เปิดโอกาสการลงทุนหุ้นเทคฯ ยักษ์ใหญ่ระดับโลก และเริ่มต้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพียง 1 หน่วย ทั้งนี้ จะทำการเปิดจองซื้อ IPO ต่อประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงเวลา 12.00 น. (เที่ยง) ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยตั้งราคาเสนอขายที่หน่วยละ 4 – 8 บาท ทั้งนี้ นักลงทุนที่สนใจสามารถทำการจองซื้อได้ผ่านผู้จัดจำหน่าย 2 ราย คือ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหน่วยละ 8 บาท และจะได้รับเงินส่วนต่างคืนหากราคาเสนอขายสุดท้ายต่างจากราคาจองซื้อ 8 บาท ซึ่งมีรายละเอียดการคืนเงินส่วนต่างเป็นไปตามหนังสือชี้ชวน โดยธนาคาร    จะประกาศราคาจองซื้อสุดท้าย (Final Price) ให้นักลงทุนทราบทางเว็บไซต์ธนาคารต่อไป 

“การออกและเสนอขาย Alibaba DR ครั้งนี้ นับเป็นการลดข้อจำกัดการลงทุนหุ้นต่างประเทศของนักลงทุนไทยในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการเข้าถึงการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ  เพราะ DR สามารถลงทุนผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ได้ทันที ซื้อขายในตลาดฯ ขั้นต่ำเพียง  1 หน่วยและซื้อขายเป็นเงินบาท เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทย โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อย สามารถลงทุนหุ้นต่างประเทศชั้นนำได้สะดวกและรวดเร็วผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหมือนหุ้นทั่วไป โดยไม่ต้องเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศ”

สำหรับการจองซื้อ IPO จะมีจำนวนจองซื้อขั้นต่ำเป็นไปตามที่บล.แต่ละรายกำหนด นอกจากนี้ หลักทรัพย์อ้างอิงอย่างอาลีบาบาถือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้นำระดับโลกด้านอีคอมเมิร์ซ และมีธุรกิจในเครือหลากหลาย อาทิ Cloud Computing ธุรกิจการเงิน (Alipay) ธุรกิจสื่อมีเดียและความบันเทิง (Youku) และธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ (Cainiao) ทั้งนี้ Alibaba ยังเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่มีการวัดผลการดำเนินงานและผ่านเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เป็นการเน้นย้ำถึงพันธกิจหลักของธนาคารในการให้ความสำคัญการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำตลาดในการทำ ESG Financial Solution ที่พร้อมตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด แนะนำผู้ลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บล.กรุงไทย      ซีมิโก้ สามารถเตรียมความพร้อมเปิดบัญชีออนไลน์ง่ายๆ ผ่าน WealthMe แอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นออนไลน์แอปเปิดบัญชีหลักทรัพย์ที่ช่วยให้อำนวยความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องยื่นเอกสาร และประหยัดเวลาในการเดินทาง 

นอกจากนี้  นักลงทุนสามารถแสดงความสนใจลงทุนใน Alibaba DR ผ่านเว็บไซต์ https://www.ktzmico.com/th/iporegister ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือโทร. 02-695-5559/02-695-5555 

ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เปิดรับจองซื้อขั้นต่ำ และไม่จำกัดจำนวนการจองซื้อสูงสุด ตามที่ธนาคารกำหนด โดยสามารถจองซื้อได้ง่าย ๆ เพียง 2 ขั้นตอน คือ 1. “เปิดบัญชีออนไลน์เพื่อจองซื้อ” โดยไม่ใช้เอกสารได้ภายใน 8 นาที (ไม่เว้นวันหยุด) ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565   2. ทำการ “จองซื้อ พร้อมยืนยันการจองผ่านออนไลน์ที่มีความสะดวกและรวดเร็วได้ที่  https://www.finansiahero.com หรือhttps://www.fnsyrus.com/baba80  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถาม รายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-782-2400

ทั้งนี้ ธนาคารจะเปิดเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือDR ที่อ้างอิงหุ้นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก “Alibaba DR”  ให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อ IPO ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลัก 2 ราย คือ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดยนักลงทุนรายย่อยที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

โรงพยาบาลกรุงเทพเสริมทัพด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผ่าตัด “The da Vinci Xi” ยกระดับการรักษาด้วยการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท

โรงพยาบาลกรุงเทพ ลงทุนกว่า 200 ล้านบาท เปิดศูนย์การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ “The da Vinci Xi” เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ลดความเสี่ยงให้ผู้ป่วยผ...

Responsive image

Foodpanda มอบสวัสดิการไรเดอร์ panda cares ดูแล 5 ด้านใน 11 ตลาด ทั่ว APAC

foodpanda ผู้นำการให้บริการจัดส่งอาหารและของกินของใช้ แบบเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน ส่งโครงการ ‘panda cares’ โครงการที่มอบการดูแลพันธมิตรไรเดอร์ ใน 5 ด้านหลัก...

Responsive image

CP-บริษัทในเครือฯ สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ เปิดเวที Empower Together: Pride & Women United…For A Better Tomorrow

CP และบริษัทในเครือฯ ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตอกย้ำนโยบายสิทธิมนุษยชนสนับสนุนพลังของความหลากหลายทางเพศและพลังของผู้หญิง เปิดเวที Empower Together: Pride & Women United…For A Better To...