กรุงไทย เตรียมขาย IPO Alibaba DR ลงทุนหุ้นเทคฯ ยักษ์ใหญ่ระดับโลก 14 – 17 ก.พ.นี้ | Techsauce

กรุงไทย เตรียมขาย IPO Alibaba DR ลงทุนหุ้นเทคฯ ยักษ์ใหญ่ระดับโลก 14 – 17 ก.พ.นี้

กรุงไทย ยกระดับการลงทุนหุ้นต่างประเทศ พร้อมเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือ DR อ้างอิงหุ้นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก “ Alibaba DR ” เตรียมเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อ IPO ผ่าน บล.กรุงไทย   ซีมิโก้ และ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ตั้งแต่ 14 - 17 กุมภาพันธ์นี้ แนะนักลงทุนเปิดบัญชีและจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด

Alibaba DR

คุณรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร ทั้งการออมและการลงทุน ล่าสุด เตรียมออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (Alibaba DR) ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศที่มีการอ้างอิงหุ้นสามัญของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกอย่างอาลีบาบา ชู 3 จุดเด่น ลงทุนง่าย เปิดโอกาสการลงทุนหุ้นเทคฯ ยักษ์ใหญ่ระดับโลก และเริ่มต้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพียง 1 หน่วย ทั้งนี้ จะทำการเปิดจองซื้อ IPO ต่อประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงเวลา 12.00 น. (เที่ยง) ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยตั้งราคาเสนอขายที่หน่วยละ 4 – 8 บาท ทั้งนี้ นักลงทุนที่สนใจสามารถทำการจองซื้อได้ผ่านผู้จัดจำหน่าย 2 ราย คือ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหน่วยละ 8 บาท และจะได้รับเงินส่วนต่างคืนหากราคาเสนอขายสุดท้ายต่างจากราคาจองซื้อ 8 บาท ซึ่งมีรายละเอียดการคืนเงินส่วนต่างเป็นไปตามหนังสือชี้ชวน โดยธนาคาร    จะประกาศราคาจองซื้อสุดท้าย (Final Price) ให้นักลงทุนทราบทางเว็บไซต์ธนาคารต่อไป 

“การออกและเสนอขาย Alibaba DR ครั้งนี้ นับเป็นการลดข้อจำกัดการลงทุนหุ้นต่างประเทศของนักลงทุนไทยในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการเข้าถึงการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ  เพราะ DR สามารถลงทุนผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ได้ทันที ซื้อขายในตลาดฯ ขั้นต่ำเพียง  1 หน่วยและซื้อขายเป็นเงินบาท เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทย โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อย สามารถลงทุนหุ้นต่างประเทศชั้นนำได้สะดวกและรวดเร็วผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหมือนหุ้นทั่วไป โดยไม่ต้องเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศ”

สำหรับการจองซื้อ IPO จะมีจำนวนจองซื้อขั้นต่ำเป็นไปตามที่บล.แต่ละรายกำหนด นอกจากนี้ หลักทรัพย์อ้างอิงอย่างอาลีบาบาถือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้นำระดับโลกด้านอีคอมเมิร์ซ และมีธุรกิจในเครือหลากหลาย อาทิ Cloud Computing ธุรกิจการเงิน (Alipay) ธุรกิจสื่อมีเดียและความบันเทิง (Youku) และธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ (Cainiao) ทั้งนี้ Alibaba ยังเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่มีการวัดผลการดำเนินงานและผ่านเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เป็นการเน้นย้ำถึงพันธกิจหลักของธนาคารในการให้ความสำคัญการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำตลาดในการทำ ESG Financial Solution ที่พร้อมตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด แนะนำผู้ลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บล.กรุงไทย      ซีมิโก้ สามารถเตรียมความพร้อมเปิดบัญชีออนไลน์ง่ายๆ ผ่าน WealthMe แอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นออนไลน์แอปเปิดบัญชีหลักทรัพย์ที่ช่วยให้อำนวยความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องยื่นเอกสาร และประหยัดเวลาในการเดินทาง 

นอกจากนี้  นักลงทุนสามารถแสดงความสนใจลงทุนใน Alibaba DR ผ่านเว็บไซต์ https://www.ktzmico.com/th/iporegister ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือโทร. 02-695-5559/02-695-5555 

ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เปิดรับจองซื้อขั้นต่ำ และไม่จำกัดจำนวนการจองซื้อสูงสุด ตามที่ธนาคารกำหนด โดยสามารถจองซื้อได้ง่าย ๆ เพียง 2 ขั้นตอน คือ 1. “เปิดบัญชีออนไลน์เพื่อจองซื้อ” โดยไม่ใช้เอกสารได้ภายใน 8 นาที (ไม่เว้นวันหยุด) ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565   2. ทำการ “จองซื้อ พร้อมยืนยันการจองผ่านออนไลน์ที่มีความสะดวกและรวดเร็วได้ที่  https://www.finansiahero.com หรือhttps://www.fnsyrus.com/baba80  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถาม รายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-782-2400

ทั้งนี้ ธนาคารจะเปิดเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือDR ที่อ้างอิงหุ้นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก “Alibaba DR”  ให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อ IPO ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลัก 2 ราย คือ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดยนักลงทุนรายย่อยที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

ICONSIAM ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุ่มงบ 300 ล้าน จัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2024”

ICONSIAM ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุ่มงบ 300 ล้าน สร้างปรากฏการณ์เคาต์ดาวน์ “Amazing Thailand Countdown 2024” ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กระตุ้นการท่องเที่ยว...

Responsive image

พฤกษา ประกาศทีมผู้ชนะโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2" เตรียมบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคม สู่การสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

“พฤกษา โฮลดิ้ง” ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย ประกาศรายชื่อทีมผู้เข้ารอบในโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2” โครงการที่สนับสนุนบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อส...

Responsive image

NocNoc ชู NocNoc Service บริการครบวงจรเรื่องบ้าน ตอกย้ำเป็น Home and Living Destination

NocNoc ศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านออนไลน์ เดินหน้าขยายการเติบโตด้านการบริการเรื่องบ้านออนไลน์ หรือ “NocNoc Service” ครึ่งปีหลัง 2566 ดันจุดแข็ง “บริการครบเรื่องบ้าน…การันตีเร...