Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN AnimeJapan 2021

NETFLIX กลับมาร่วมงาน ANIME JAPAN อีกครั้ง เพื่อฉลองผลงานอนิเมะและผู้สร้างที่หลากหลาย

Netflix ได้กลับมาร่วมงาน AnimeJapan 2021 อีกครั้ง ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นทางออนไลน์เพื่อนำเสนอผลงานที่หลากหลายและทีมนักพากย์ขวัญใจแฟนๆ ในญี่ปุ่นและทั่วโลกประกาศเปิดตัวผลงานอนิเมะใหม่รา...