LATEST IN AP

AP พลิกยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กร ฝ่าคลื่น Disruption มุ่งปั้นคน ต่อยอดการสร้างสรรค์นวัตกรรม

AP Thailand ผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของไทย พลิกโฉมยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กร ตั้งเป้าหมาย “EMPOWER LIVING” พร้อมเดินหน้าขยายขอบเขตพัฒนาโครงการเจาะตลาดต่างจังหวัด หลังสิน...

JOB