LATEST IN Disruptive

ทำไมถึงต้องเรียนทฤษฎี ? อาจารย์ Clayton Christensen จะตอบให้

ก่อนที่เราจะค้นพบวิธีการบินได้เหมือนทุกวันนี้ คนสมัยก่อนต้องเจ็บตัวกันไม่น้อยเพราะพวกเขาทดลองกันแบบนี้….......

ใครฆ่า GE? ความถดถอยของเครือบริษัทข้ามชาติขนาดยักษ์ ในยุค Digital Disruption

GE กลุ่มบริษัทข้ามชาติเทคโนโลยีและบริการ ที่มีเครือข่ายธุรกิจในกว่า 100 ประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับขาลงจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ถึงแม้ว่า GE จะยังไม่ได้ตายไปเสียทีเดียว แต่รูปแบบธุรกิ...

JOB