Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Appwar

บทวิเคราะห์ 'App War แอปชนแอป' หนังไทยเรื่องแรกที่กล้าเล่าเรื่อง Startup

ทำไมถึงบอกว่ากล้า? ในวงการธุรกิจและเทคโนโลยี เรารู้ว่า Startup ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่มันก็ยังไม่ใช่เรื่องแมสสำหรับคนทั่วไป ยังมักมีคำถามว่า Startup คืออะไรให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง และอย่...