LATEST IN ASSET WORLD

ASSET WORLD และ Huawei ลงนาม ร่วมพัฒนาระบบนิเวศต้นแบบขับเคลื่อนแพล็ตฟอร์ม Smart Living

ASSET WORLD ร่วมมือกับ Huawei ในการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ และมองหาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับสมาร์ทลีฟวิ่งและอาคารอัจฉริยะต้นแบบ ที่จะถูกนำมาใช้งานจริงในโครงการอสังหาริ...

ASSET WORLD จัดโปรแกรมสินเชื่อรูปแบบใหม่ RDPD กับ SCB 3 หมื่นล้านบาท

ASSET WORLD ร่วมกับ SCB ลงนามในสัญญาเพื่อเดินหน้าจัดโปรแกรมสินเชื่อรูปแบบใหม่ RDPD สามารถเบิกถอนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้สำหรับลงทุนพัฒนาก่อสร้าง และเมื่อพัฒนาโครงการแล้วเสร็จจนสามารถ...

AWC กลุ่มเจ้าสัวเจริญ ลดค่าเช่า 50% ทุกโครงการรีเทล เยียวยาผู้ประกอบการรับผลกระทบ COVID-19

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น บริษัทอสังหาริมทรัพย์ในเครือทีซีซี ของเจ้าสัวเจริญ ได้ออกนโยบายยกระดับการดูแลทุกภาคส่วนในทุกมิติ รับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 เข้มข้นยิ่งขึ้น...

JOB