Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Bank Indonesia

ธปท. ร่วมกับ แบงก์ชาติอินโด เปิดตัวบริการชำระเงินระหว่างประเทศผ่าน QR Code คาดใช้งานเต็มรูปแบบได้ต้นปีหน้า

ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) ร่วมกับธนาคารกลางอินโดนีเซีย (BI) เปิดตัวบริการชำระเงินระหว่างประเทศผ่าน QR Payment เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ผ่านมา ภายใต้บริการดังกล่าวจะทำให้ผู้...