LATEST IN BCI

22 ธนาคาร เปิดตัว บ. Blockchain Community Initiative ลุยบริการหนังสือค้ำประกันดิจิทัลในปีนี้

นับเป็นความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ทีเดียวสำหรับวงการธนาคาร เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 22 แห่งร่วมเปิดตัว บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Thailand Bl...

JOB