LATEST IN BIDC 2020

ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ ควง ภาครัฐ จัดงาน BIDC 2020 ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี VR

ภาคอุตสาหกรรมฯ ผนึกภาครัฐ เปิดมหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ “Bangkok International Digital Content Festival 2020” หรือ BIDC 2020 ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด VR BIDC ครั้งสำคัญกับการจัดงานในรู...

JOB