Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN BIZCUIT

ควันหลงกระแสเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. BIZCUIT ชี้ศักยภาพ AI ในการวิเคราะห์เจตนาแม่นยำถึง 72%

บิสกิต โซลูชั่น หรือ BIZCUIT หนึ่งในผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยี AI โซลูชั่น เผยข้อมูลจากโซเชียลมีเดียช่วงโค้งสุดท้ายก่อนและหลังเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เสริมสมรรถนะของ AI ด้านวิเคราะห์ภา...

เมื่อ AI ถอดรหัสกระแสเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ผลจะออกมาเป็นอย่างไร ?

เมื่อ AI ถอดรหัสกระแสเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ผลจะออกมาเป็นอย่างไร ? หลังคนไทยตื่นตัวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในรอบ 9 ปี จนเกิดข้อมูลบนโลกออนไลน์ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกว่า 4 ล้าน...