Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN AI Machine Learning

ควันหลงกระแสเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. BIZCUIT ชี้ศักยภาพ AI ในการวิเคราะห์เจตนาแม่นยำถึง 72%

บิสกิต โซลูชั่น หรือ BIZCUIT หนึ่งในผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยี AI โซลูชั่น เผยข้อมูลจากโซเชียลมีเดียช่วงโค้งสุดท้ายก่อนและหลังเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เสริมสมรรถนะของ AI ด้านวิเคราะห์ภา...