Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN bonchon

'ไมเนอร์' ยอมจ่ายอีก 2,483 ล้านบาท เพื่อเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ร้าน 'Bonchon' ในไทยแต่เพียงผู้เดียว

'ไมเนอร์' ยอมจ่ายอีก 2,483 ล้านบาท เพื่อเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ร้าน 'Bonchon' แต่เพียงผู้เดียว...

‘ไมเนอร์ ฟู้ด’ ทุ่ม 2 พันล้าน เข้าเป็นเจ้าของ ร้านอาหาร ‘Bonchon’ ในประเทศไทย

ไมเนอร์ ฟู้ด ทุ่มเงิน 2,000 ล้านบาท เข้าลงทุนใน บริษัท ชิคเก้นไทม์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจร้านอาหาร เพื่อเข้าเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหาร Bonchon ในประเทศไทย...