LATEST IN MINOR Food

MINOR Food เผยแผนครึ่งหลังปี 2020 เตรียม Cloud Kitchen ตอบ Demand ฝั่ง Delivery

Minor Food เผยแผนครึ่งหลังปี 2020 แย้มกลับมาเปิดบริการแล้ว 95 เปอร์เซ็นต์ ชู Cloud Kitchen ตอบ Demand บริการ Delivery...

‘ไมเนอร์ ฟู้ด’ ทุ่ม 2 พันล้าน เข้าเป็นเจ้าของ ร้านอาหาร ‘Bonchon’ ในประเทศไทย

ไมเนอร์ ฟู้ด ทุ่มเงิน 2,000 ล้านบาท เข้าลงทุนใน บริษัท ชิคเก้นไทม์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจร้านอาหาร เพื่อเข้าเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหาร Bonchon ในประเทศไทย...

JOB