Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN books

All-in On AI: ทำไมหลายบริษัท Non-Tech ถึงกล้าทุ่มสุดตัวกับ AI

Tom Davenport และ Nitin Mittal ได้เขียนหนังสือ All-in On AI เกี่ยวกับการเดิมพันของบริษัทที่ใช้ประโยชน์จาก AI บริษัทที่กำลัง “ทุ่มสุดตัว” เหล่านี้ใช้กลยุทธ์อะไรบ้างในการเปลี่ยนแปลงค...