Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Non-Tech

All-in On AI: ทำไมหลายบริษัท Non-Tech ถึงกล้าทุ่มสุดตัวกับ AI

Tom Davenport และ Nitin Mittal ได้เขียนหนังสือ All-in On AI เกี่ยวกับการเดิมพันของบริษัทที่ใช้ประโยชน์จาก AI บริษัทที่กำลัง “ทุ่มสุดตัว” เหล่านี้ใช้กลยุทธ์อะไรบ้างในการเปลี่ยนแปลงค...

ฟ้าหลังฝนของการเลิกจ้างสายเทคฯ โอกาสของบริษัท Non-Tech

ธุรกิจสายเทคโนโลยีที่กำลังเผชิญหน้ากับตลาดขาลงและความเสี่ยงที่จะต้องรับมือกับ Recession สิ่งเหล่านี้ทำให้ยักษ์ใหญ่ในวงการเทคฯ ไม่ว่าจะเป็น Google, Amazon, Microsoft ต่างจำเป็นที่จะ...

ปี 2017 บริษัท Non-Tech ใหญ่ๆ จะเร่งเครื่องด้วยการเข้าซื้อ Startup ไม่ต้องรอ Build ใหม่

เป็นการจั่วหัวบทความได้อย่างน่าตื่นเต้น โดย Thinkgrowth.org แต่จะว่าไปแล้ว ถ้าดูจาก "ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น" เมื่อช่วงปีที่ผ่านมา ประกอบกับ "ความเป็นเหตุเป็นผล" ก็อาจกล่าวได้ว่า ค...