LATEST IN Business Women

ถอดบทเรียนผู้บริหารหญิง 2020 กับการเป็นผู้นำในโลกธุรกิจ

ในโลกธุรกิจ ผู้หญิงก็สามารถเป็นที่หนึ่ง และเป็นผู้นำได้ ถอดบทเรียนจาก 10 ผู้บริหารหญิง 2020 กับการเป็นผู้นำในโลกธุรกิจ พร้อมข้อคิด และแนวทางการบริหารงานในแบบฉบับของ Business Women...

ไขเคล็ดลับและแนวคิดจาก Top Business Women of 2019 ที่ผลักดันให้ผู้นำหญิงในโลกธุรกิจขึ้นมายืนแถวหน้า

Business Women นักธุรกิจหญิงแกร่งที่ทรงพลังต่อการขับเคลื่อนองค์กรทุกระดับต่างมีทักษะแห่งความเป็นผู้นำ หรือ Leadership โดยปัจจุบันต่างมีภารกิจท้าทายอย่างการต่อกรกับ Technology Disru...

JOB