Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Business Women

ถอดบทเรียนผู้บริหารหญิง 2020 กับการเป็นผู้นำในโลกธุรกิจ

ในโลกธุรกิจ ผู้หญิงก็สามารถเป็นที่หนึ่ง และเป็นผู้นำได้ ถอดบทเรียนจาก 10 ผู้บริหารหญิง 2020 กับการเป็นผู้นำในโลกธุรกิจ พร้อมข้อคิด และแนวทางการบริหารงานในแบบฉบับของ Business Women...

ไขเคล็ดลับและแนวคิดจาก Top Business Women of 2019 ที่ผลักดันให้ผู้นำหญิงในโลกธุรกิจขึ้นมายืนแถวหน้า

Business Women นักธุรกิจหญิงแกร่งที่ทรงพลังต่อการขับเคลื่อนองค์กรทุกระดับต่างมีทักษะแห่งความเป็นผู้นำ หรือ Leadership โดยปัจจุบันต่างมีภารกิจท้าทายอย่างการต่อกรกับ Technology Disru...