LATEST IN Cafe Amazon

ตั้ง Cafe Amazon เป็นตัวแทน KBank Service รับฝากเงินผ่านร้านกาแฟ

ก่อนหน้านี้ธนาคารกสิกรไทย (KBank) ได้แต่งตั้งให้ไปรษณีย์ไทย และ CenPay (FamilyMart) เป็นตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) ในการให้บริการรับฝากเงิน “KBank Service” ไปแล้วนั้น ล่าสุดนางสา...

JOB