Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN CCS

Grab ชี้แจง พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐของสิงคโปร์

Grab ออกจดหมายชี้แจงกรณีดีล Grab-Uber ถูกสอบสวนในสิงคโปร์ ระบุ Grab พร้อมให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของสิงคโปร์ (CCS: Competition Commission of Singapore) แจงมีก...

สิงคโปร์สั่งหยุดการควบรวมกิจการ Grab และ Uber ชั่วคราว ระบุอาจทำให้เกิด "การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม"

หน่วยงานภาครัฐ "คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าแห่งสิงคโปร์" หรือ Competition Commission of Singapore (CCS) สั่งเบรกดีลการควบรวมกิจการ Grab และ Uber ในประเทศสิงคโปร์ชั่วคราว ระบุเหตุ...

JOB