Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Chaos Theory

Chaos Theory นำ Data วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก พัฒนา Audience Intelligence เพื่อทำนายการตลาดในอนาคต

Chaos Theory ผู้ให้บริการ Audience Intelligence ครั้งแรกในประเทศไทย กับการปฏิวัติบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Intelligence) หนึ่งในอาวุธสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการสื...