Chaos Theory นำ Data วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก พัฒนา Audience Intelligence เพื่อทำนายการตลาดในอนาคต | Techsauce

Chaos Theory นำ Data วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก พัฒนา Audience Intelligence เพื่อทำนายการตลาดในอนาคต

ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ของวงการการตลาดกับการเปิดตัว Chaos Theory ผู้ให้บริการ Audience Intelligence ครั้งแรกในประเทศไทย โดย 2 กูรูแห่งโลกการตลาดและดิจิทัล กษมาช นีรปัทมะ และ ฉกาจ ชลายุทธ กับการปฏิวัติบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Intelligence) ที่ถือเป็นหนึ่งในอาวุธสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารให้เข้าถึงผู้บริโภคในปัจจุบัน สู่รูปแบบ Audience Intelligence ครั้งแรกในไทย ที่จะพลิกโฉมรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกให้ลึกและแม่นยำยิ่งกว่าเดิม ด้วย 4 บริการหลัก Cognitive Platform, Psychographic Analysis, Data Analysis และ Insight Consultant ที่จะล้ำไปอีกขั้นด้วยการนำ Big Data มาทำนายความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างแม่นยำ

คุณกษมาช นีรปัทมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chaos Theory กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง Chaos Theory ว่า ในยุคดิจิทัลเช่นทุกวันนี้ Big Data ถือเป็นขุมทรัพย์ที่สำคัญ และเป็นสิ่งที่มีบทบาทในการทำงานของแบรนด์และนักการตลาดในยุคปัจจุบัน ที่ในอดีตการทำการตลาดแบบดั้งเดิมมักประสบปัญหาข้อมูลที่จะใช้เพื่อการวิเคราะห์หรือวางแผนการตลาดไม่มีความชัดเจนและไม่สามารถสะท้อนความคิดของกลุ่มลูกค้าได้ แต่ปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงข้อมูลเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคได้ รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวหรือการมีส่วนร่วมกับสื่อโซเชียลมีเดียของแบรนด์หรือองค์กรได้ง่ายขึ้น และทำให้เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์และนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมากไปกว่านั้นการวิเคราะห์ข้อมูลนี้จะสามารถนำไปสู่การทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำอีกด้วย

Chaos Theory หรือแปลเป็นไทยว่า ทฤษฎีไร้ระเบียบ เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงลักษณะพฤติกรรมของระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระบบที่เรียกว่าเคออสนี้ จะมีลักษณะที่ปั่นป่วนจนดูคล้ายว่า การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นแบบสุ่มหรือไร้ระเบียบ แต่จริง ๆ แล้ว ระบบเคออสนี้เป็นระบบแบบไม่สุ่ม หรือระบบที่มีระเบียบ จึงถือเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่เข้ามาอธิบายในสัมพันธภาพของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นโลกใบนี้ได้อย่างน่ามหัศจรรย์ พร้อมทั้งยังเป็นหนึ่งทฤษฎีสำคัญที่ช่วยในการไขปริศนาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างน่าสนใจ

“Chaos Theory มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น Data Company ที่ทำนายอนาคตได้ ตามสโลแกน "We Predict Audience" ที่มีความเชื่อในสัมพันธภาพของสิ่งต่างๆ ที่อาจจะดูไม่เกี่ยวข้องกัน ดังคำกล่าวที่ว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” ซึ่งเป็นอมตะวาจาของ พอล ดิแรก (Paul Dirac) นักฟิสิกส์รางวัลโนเบล ตามทฤษฎีความไร้ระเบียบ (Chaos Theory) ที่ว่าจึงนำไปสู่สมมติฐานที่ว่า ถ้าเราสามารถเก็บข้อมูลบนโลกดิจิทัลได้ก็จะทำให้เราเข้าใจผู้บริโภคได้ และจะสามารถทำนายอนาคตได้ จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกับคุณโมเล็กปลุกปั้นธุรกิจนี้ขึ้นมา” คุณกษมาช กล่าว

“โมเล็ก”  หรือ คุณฉกาจ ชลายุทธ  Co-Founder & Visionary แห่ง Chaos Theory อธิบายเพิ่มเติมว่า ส่วนใหญ่แล้วเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในเมืองไทยจะเป็นในรูปแบบการเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียว ซึ่งการนำข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์และนำไปสู่แพลตฟอร์มที่สามารถทำนายอนาคตได้ คือความท้าทายไปอีกขั้น จึงเป็นที่มาของการเปิดบริษัท Chaos Theory ขึ้น โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลและออกแบบแพลตฟอร์มเป็นระยะเวลา  3 ปี จนถึงขณะนี้พร้อมให้บริการแล้ว โดยมีคลังข้อมูลมหาศาลกว่า 1,000 ล้านข้อมูล (ข้อความ,ภาพ, เสียง, วิดีโอ รวมถึงข้อมูลที่อื่นๆ ปรากฎบนโลกออนไลน์)  และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

โดย คุณฉกาจ เล่าถึงจุดเด่นและความแตกต่างของเครื่องมือและแพลตฟอร์มของ Chaos Theory ว่า เครื่องมือและแพลตฟอร์มที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันจะแจกแจงพียงแค่ว่าคนพูดอะไร พูดจำนวนมากเท่าไหร่ คีย์เวิร์ดบวก ลบอย่างไร แต่จะไม่รู้เลยว่าคนที่พูดเป็นใคร แต่สำหรับของ Chaos Theory จะเน้นการหาความเข้าใจของคนมากกว่า ไม่ได้สนใจว่า Reach มีจำนวนมาก หรือไม่สนใจปริมาณ(Quantity) แต่จะสนใจคุณภาพ (Quality) ว่าภายใต้เศรษฐกิจที่ชะลอตัว งบการตลาดที่มีอยู่จำกัด และการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง จะลงทุนกับคนกลุ่มไหนแล้วคุ้มค่ามากที่สุด  ซึ่งข้อมูลนี้จะทำให้นักการตลาดสามารถวางแผนได้แม่นยำและตรงเป้า ซึ่งการบริการนี้ถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนของ Personalized Marketing  ทั้งยังมีจุดเด่นในเรื่องของภาษาไทยต่างจากเครื่องมือและแพลตฟอร์มเมืองนอก

สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นการตลาดดิจิทัลในปัจจุบัน พบว่า แม้โซเชี่ยล มีเดีย ในปัจจุบันจะมีข้อมูลที่แม่นยำ แต่ลูกค้ากลับประสบปัญหา Wall Garden หรือการที่เอาข้อมูลทุกอย่างไปฝากที่ระบบ แต่ระบบไม่คืนข้อมูลกลับมาให้  บริการ Audience Intelligence จึงช่วยพยายามนักการตลาดดิจิทัลหาตัวตนของกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นลูกค้าอยู่แล้ว และมีโอกาสหรือศักยภาพที่จะเป็นลูกค้าในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย Chaos Theory ให้บริการใน 4 บริการหลัก ได้แก่      

1. Cognitive Platform มุ่งเน้นหาว่ากลุ่มเป้าหมายของลูกค้าเป็นใคร มีความน่าสนใจอย่างไร มีบุคลิกลักษณะอย่างไร และในอนาคตจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่ ตามสภาวะเศรษฐกิจหรือฤดูกาลขาย เพื่อช่วยในการบริหารจัดการขายหรือการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. Psychologic Insight มุ่งเน้นทำนายพฤติกรรมผู้บริโภคออกเป็นเซ็กเมนท์ต่างๆ ตามหลักการของ OCEAN m model ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลแต่จะนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้บริโภคชาวไทยเพื่อความแม่นยำในการทำนายพฤติกรรม โดยOCEANแบ่งบุคลิกภาพของคนเราออกเป็น 5 แบบ ได้แก่  Openness-ชอบเปิดเปิดรับสิ่งใหม่ๆ มีความรู้ลึกซึ้งและจินตนาการสูง และมีความสนใจใคร่รู้ที่หลากหลาย , Conscientiousness-เจ้าระเบียบ รอบคอบชอบวางแผน มีวินัย เชื่อถือได้ และมีความพิถีพิถัน,  Extraversion- มั่นใจในตัวเอง กระตือรือล้น ชอบเข้าสังคม  มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์สูง  , Agreeableness-เป็นมิตร มีน้ำใจไมตรี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น,  Neuroticism- อ่อนไหว อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย และมักมีความกังวลสูง

นอกจากนี้ยังมุ้งเน้นทำความเข้าใจกับ Social Movement เมื่อมีประเด็นร้อนเข้ามาในระบบ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร อัตราการแพร่กระจายเร็วแค่ไหน และคาดว่าจะจบลงเมื่อไหร่ มีปัจจัยอะไรที่ทำให้จุดประเด็นไวรัลนั้น และหากจะทำให้เกิดปรากฎการณ์หรือเหตุการณ์นั้นซ้ำๆ จะต้องสร้างสภาวะแวดล้อมอย่างไรให้เหมาะสมที่จะเกิดไวรัลนั้นได้  โดยวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อชี้ชัดหรือระบุได้ว่าคนที่มาซื้อสินค้าหรือบริการเป็นใครกันบ้าง ไม่ต้องทำการตลาดแบบหว่านแหอีกต่อไป โดยบริการนี้มีที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา คือ คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร เพื่อให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาผู้บริโภค เพื่อเข้าใจความรู้สึกนึกคิดจริงๆ ของผู้บริโภคว่าเป็นอย่างไร

3. Data Analysis บริการวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าเคย หรือใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ 100% และเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

4. Data Research งานบริการวิจัยข้อมูล และให้คำปรึกษาในทุกเรื่องที่ลูกค้าอยากทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่มี ว่าจะเก็บข้อมูลนั้นอย่างไร ด้วยวิธีการไหน

ด้าน คุณสุปรีชา อุดมวิทยาธร Business Consulting Director และ Head of Business Development กล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายในการขยายธุรกิจบริการ Audience Intelligence ในครั้งนี้ว่า จะเน้นที่กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ทั้งเอเยนซี่ที่เป็นครีเอทีฟ และมีเดียเอเยนซี่  ในการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ทีโฆษณาและวางแผนสื่อที่ตอบโจทย์กับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทเจ้าของสินค้าและบริการ เพื่อให้เข้าถึงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของฐานลูกค้าที่แท้จริงว่าอย่างไร ตอบสนองได้แม่นยำและโดนใจกลุ่มเป้าหมายได้แบบเจาะลึกมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ และในอนาคตเตรียมขยายไปสู่กลุ่มลูกค้า SME จุดเด่นของแพลตฟอร์มที่ให้บริการนี้จะสามารถช่วยให้ Marketer วางแผนการตลาดได้ตรงจุดโดยการนำจิตวิทยาพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งจะตรงกว่าการใช้เพียงแค่ข้อมูลความสนใจในปัจจุบัน

สุดท้าย คุณกษมาช ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “สิ่งเล็กๆ สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ เหมือนกับบริการ Audience Intelligence ที่เรานำเสนอ และเชื่อมั่นว่าเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพของ Chaos Theory นี้ จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในวงการตลาดดิจิทัลได้อย่างแน่นอน ขณะที่แผนธุรกิจในอนาคตตั้งเป้าเปิดให้บริการในต่างประเทศ โดยเริ่มต้นที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”


RELATED ARTICLE

Responsive image

Wasabi Hot Cloud Storage มีดียังไง ทำไมหลายองค์กรถึงเลือกใช้

Wasabi ผู้ให้บริการ Cloud Object Storage as a Service ที่รวดเร็ว ปลอดภัย และต้นทุนต่ำ ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรตั้งแต่ขนาดเล็ก ถึง ขนาดใหญ่ ได้รับการออกแบบโครงสร้างมาให้ปรับขนาดพื้นที...

Responsive image

Crypto City Connext จับมือ NIA หารือ CVVC และ CV LAB นักลงทุนรายใหญ่ด้าน Blockchain ที่สวิตเซอร์แลนด์ หวังยกระดับอุตสาหกรรม Blockchain ไทยสู่ระดับโลก

Crypto City Connext จับมือ NIA หารือ CVVC และ CV LAB นักลงทุนรายใหญ่ด้าน Blockchain ที่สวิตเซอร์แลนด์ หวังยกระดับอุตสาหกรรม Blockchain ไทยสู่ระดับโลก...

Responsive image

TDPK หนุน BOI ดึงดูดชาวต่างชาติปักหลักเมืองไทย เปิดบริการทำวีซ่าพำนักระยะยาว

TDPK เดินหน้าภารกิจศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน รุกขยายความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สนับสนุนชาวต่างชาติเข้ามา อยู่อาศัย ทำงาน และลงทุนใน...