Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN cjworx

3 สิ่งที่แบรนด์ต้องรู้ ก่อนใช้ DATA เป็นพลังงานขับเคลื่อนธุรกิจ

คุณชวนา กีรติยุตอมรกุล Managing Director จาก CJ WORX Group เอเจนซีผู้เชี่ยวชาญด้านวงการโฆษณาและนำ DATA มาเติมพลังไอเดีย พร้อมกับติดอาวุธทางมีเดียมาแล้วกว่า 14 ปี พร้อมมาถ่ายทอดประส...