Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Clean Energy for Life

คนดังร่วมหนุน Waste to Energy สร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรของขยะ ลุยแก้ปัญหาขยะเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาด

เหล่าคนดังที่มีใจรักในธรรมชาติ ร่วมสนับสนุน โครงการ “Waste to Energy การเดินทางของขยะ ที่ทุกคนต้องรู้”ภายใต้แนวคิด “Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...