Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Waste to energy

คนดังร่วมหนุน Waste to Energy สร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรของขยะ ลุยแก้ปัญหาขยะเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาด

เหล่าคนดังที่มีใจรักในธรรมชาติ ร่วมสนับสนุน โครงการ “Waste to Energy การเดินทางของขยะ ที่ทุกคนต้องรู้”ภายใต้แนวคิด “Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...

ถอดแนวคิด Waste to Energy ต้นแบบโรงไฟฟ้าขยะชุมชนไร้มลพิษ แห่งแรกในไทย

Waste to Energy หรือ การผลิตพลังงานจากขยะ หนึ่งในแนวคิดของการกำจัดขยะที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จากปัญหาขยะล้นเมืองที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนหันให้ความสำคัญ และมองว่าเป็นสิ่งที่...