Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN CloudDee

ทำความรู้จักเทคโนโลยีโทรศัพท์บน Cloud กับ ClouDee

หลายๆ ภาคธุรกิจถูกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเข้ามาแทนที่ เราได้เห็นบริการต่างๆ ขึ้นไปอยู่บน Cloud และสำหรับภาคสื่อสารโทรคมนาคมแล้ว ก็เฉกเช่นเดียวกัน ล่าสุดมีบริษัทที่เปิดตัวบริการให...