Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN COD

ไปรษณีย์ไทยลดบริการเก็บเงินปลายทาง COD สูงสุด 70% กระตุ้นเศรษฐกิจ E-Commerce สิ้นปี 2019

มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใช้บริการทุกคน เพียงแค่ฝากส่งสิ่งของด้วยบริการ EMS ตั้งแต่ 5 ชิ้นขึ้นไปต่อการส่งในแต่ละครั้ง พิกัดน้ำหนักต่อชิ้นตั้งแต่ เกิน 500 กรัม – 7 กิโลกรัม รับส่วนลดค่...

ไปรษณีย์ไทยร่วม SCB ให้บริการ Smart Payment เก็บเงินปลายทาง (COD) เพิ่มความสะดวกผู้ค้า

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดบริการเก็บเงินปลายทาง (COD) ผ่านระบบสมาร์ทเพย์เมนท์เก็บเงินปลายทาง สำหรับผู้ใช้บริการอีเอ็มเอสในประเทศ โดยที่ผู้ส่งจะได้ร...

JOB