Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN [email protected]

ไปรษณีย์ไทยร่วม SCB ให้บริการ Smart Payment เก็บเงินปลายทาง (COD) เพิ่มความสะดวกผู้ค้า

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดบริการเก็บเงินปลายทาง (COD) ผ่านระบบสมาร์ทเพย์เมนท์เก็บเงินปลายทาง สำหรับผู้ใช้บริการอีเอ็มเอสในประเทศ โดยที่ผู้ส่งจะได้ร...

JOB