Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN cold chain logistics

JWD เปิดคลังห้องเย็นโรโบติกส์รับฝากสินค้าแห่งแรกในไทย รับเทรนด์ธุรกิจอาหารขยายตัวต่อเนื่อง

ปัจจุบันดูเหมือนว่าอาหารจะเป็นกลายเป็นเทรนด์ของธุรกิจที่ไม่มีวันตาย แต่เป็นธุรกิจที่ต้องเคลื่อนไหวและปรับตัวให้ไวตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งแน่นอนว่าธุ...

ส่องเทรนด์ cold chain logistics แนวโน้มการเติบโตและบริการด้านไหนที่ตอบโจทย์?

ปัจจุบัน ตลาด Cold chain logistics หรือระบบคลังสินค้าและขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิของไทย มีมูลค่าราว 2.6 หมื่นล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโต 8% CAGR ในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยมีปัจจัยหลักจากกา...

JOB