JWD เปิดคลังห้องเย็นโรโบติกส์รับฝากสินค้าแห่งแรกในไทย รับเทรนด์ธุรกิจอาหารขยายตัวต่อเนื่อง | Techsauce

JWD เปิดคลังห้องเย็นโรโบติกส์รับฝากสินค้าแห่งแรกในไทย รับเทรนด์ธุรกิจอาหารขยายตัวต่อเนื่อง

ปัจจุบันดูเหมือนว่าอาหารจะเป็นกลายเป็นเทรนด์ของธุรกิจที่ไม่มีวันตาย แต่เป็นธุรกิจที่ต้องเคลื่อนไหวและปรับตัวให้ไวตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งแน่นอนว่าธุรกิจที่ได้รับผลดีจากเทรนด์ดังกล่าวไปด้วย คงจะต้องเป็นธุรกิจ Supply Chain ที่จะต้องให้บริการอย่างตอบโจทย์ และอำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มโลจิสติกส์ที่มีแนวโน้มเติบโตด้วยดีไปในทิศทางเดียวกัน หากผู้ประกอบการนั้นมี solution ที่คอยบริการได้ตรงจุดมากพอ

บรรยากาศภายนอกห้องเย็นโรโบติกส์

ล่าสุด บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์  จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ธุรกิจคนไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียน ได้มองเห็นโอกาสที่สามารถเติบโตควบคู่ไปกับธุรกิจอาหาร จึงได้มีการลงทุนก่อสร้างห้องเย็นระบบโรโบติกส์แห่งใหม่ที่เปิดให้บริการแบบสาธารณะแก่ลูกค้าทั่วไปเป็นแห่งแรกและมีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในย่านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อตอบสนองความต้องการจัดเก็บสินค้าควบคุมอุณหภูมิของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่ยังคงขยายตัวได้ดี จึงเห็นโอกาสขยายการลงทุนห้องเย็นแห่งใหม่

นายจิตชัย นิมิตรปัญญา รอง CEO JWD

นายจิตชัย นิมิตรปัญญา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้มุมมองว่า ในอนาคตธุรกิจอาหารถือว่าไปได้ดีมาก จึงทำให้ JWD มาลงทุนในห้องเย็นที่เป้นระบบโรโบติกส์ทั้งหมด ซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนให้บริการต่อยอด supply chain ซึ่งในอนาคตเรามองว่าร้านอาหารส่วนใหญ่อาจจะไม่มีครัวขนาดใหญ่ เพื่อใช้ประกอบอาหารแล้ว เนื่องจากทำเลที่น้อยลง และค่าเช่าที่ที่สูงขึ้น เพราะถ้าหากมีครัวขนาดใหญ่ แต่มีพื้นที่หน้าร้านในการขายน้อยก็ไม่คุ้มสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร เมื่อเห็นเทรนด์ที่มาดังนี้ เราจึงจะมีพื้นที่ห้องเย็นที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้ ซึ่งในอนาคตจะมีการให้บริการในส่วนที่เป็นพื้นที่สำหรับหั่น ตัดแต่งอาหาร ที่เตรียมพร้อมสำหรับการนำไปปรุงที่หน้าร้านซึ่งจะเป็นสวนที่จะช่วยซับพอร์ต food service เพิ่มความสะดวกสะบายให้กับผู้บริโภค โดยเราจะให้บริการเป็น one stop service 

ระบบโรโบติกส์ในการจัดการคลังสินค้า

ใช้ระบบโรโบติกส์ ลดคน ประหยัดต้นทุน

ห้องเย็นระบบโรโบติกส์แห่งใหม่ใช้งบลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท (ที่ดินและค่าก่อสร้าง) ของ JWD ได้เริ่มเปิดบริการเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีพื้นที่รวม 7,000 ตารางเมตร ใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยติดตั้งระบบจัดเก็บสินค้าแบบอัตโนมัติ หรือ Automated Storage Retrieval System (ASRS) จึงสามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างรวดเร็ว มีความแม่นยำและความปลอดภัยสูง รวมถึงสามารถจัดเก็บสินค้าในแนวสูงได้ถึง 14 ชั้น รวมประมาณ 15,000 พาเล็ต แต่ใช้ที่ดินก่อสร้างอาคารเท่าเดิม

 สำหรับจุดเด่นของห้องเย็นระบบโรโบติกส์ จะอยู่ตรงที่การติดตั้งเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ASRS ตั้งแต่การเคลื่อนย้ายสินค้าที่รับจัดเก็บเข้าสู่ห้องเย็น การจัดเรียงสินค้าในแนวสูง และการขนย้ายออกจากห้องเย็น จึงสามารถลดการใช้แรงงานลงได้ 50% และประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารได้ประมาณ 30-50% เมื่อเทียบกับคลังสินค้าห้องเย็นแบบเดิมที่ใช้การจัดเรียงด้วยระบบแมนนวลและต้องใช้เนื้อที่ค่อนข้างมาก

กระบวนการนำสินค้าเข้าเก็บในคลัง

ผลตอบรับดีเกินคาด เตรียมขยายต่อเนื่อง

 หลังจากที่ JWD ได้เปิดบริการห้องเย็นระบบโรโบติกส์ด้ประมาณ 2-3 เดือน ปรากฎว่ามีผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่เกิน 80% ของพื้นที่จัดเก็บสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจัดเก็บสินค้าอาหารทะเลที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ และคาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงทำให้ JWD มีแผนงานขยายการลงทุนคลังสินค้าห้องเย็นระบบโรโบติกส์อาคารใหม่เพิ่มเติมภายในพื้นที่โครงการมหาชัย เพื่อรองรับปริมาณจัดเก็บสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและการออกแบบงานระบบต่าง ๆ โดยจะนำประสบการณ์และองค์ความรู้จากการก่อสร้างห้องเย็นระบบโรโบติกส์แห่งแรกมาปรับใช้ จึงคาดว่าจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้ดีกว่าเดิม ส่งผลดีต่อระยะเวลาการคืนทุนที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้สิ่งที่ JWD เตรียมที่จะทำเพิ่มในอนาคต คือ การทำโมเดลธุรกิจที่เพิ่มในส่วนของงาน service เข้ามา โดยจะเข้าไปให้บริการกับลุกค้าที่หน้างาน ซึ่งอาจจะไปในรูปแบบของการร่วมลงทุน และรับหน้าที่บริการด้านโลจิสติกส์ใหกับลูกค้า เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้โฟกัสในสิ่งที่เขาถนัด ซึ่งถือเป็น solution ของการทำธุรกิจที่จะตอบโจทย์การดำเนินงานในอนาคตได้ค่อนข้างดี 
RELATED ARTICLE

Responsive image

เปิด Insight เมกะเทรนด์โลกปี 2030 หลังโควิด-19 และ Digital Disruption มีอะไรบ้างที่นักลงทุนควรรู้

ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดงาน “THE WISDOM The Symbol Of Your Vision: The Future of Digital Disruption and Investment” เพื่อเปิดโผเมกะเทรนด์การ Disruption ของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในปี 2030...

Responsive image

จับตาเทรนด์ IoT ปี 2022

สำรวจเทรนด์ IoT ในอนาคต ในแง่มุมของธุรกิจทั้งระดับโลกและประเทศไทย...

Responsive image

เปิดโลกอนาคต IoT 2022

เจาะลึกความท้าทายและบทบาทของ IoT ในอนาคต และคำแนะนำสำหรับองค์กร หรือผู้ที่ต้องการเริ่มใช้เทคโนโลยี IoT ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ...