LATEST IN Collaborative Ads

Facebook ปลดล็อคอุปสรรคช่วยแบรนด์เชื่อมต่อลูกค้า E-Commerce ด้วย Collaborative Ads

Collaborative Ads ช่วยนำเสนอวิธีใหม่ๆ ให้แบรนด์และเหล่าผู้ค้าปลีกได้ทำงานร่วมกันอย่างง่ายดายและปลอดภัยเพื่อสร้างยอดขายที่มากขึ้น รูปแบบของการโฆษณาร่วมนั้นสร้างขึ้นเพื่อให้แบรนด์สาม...

JOB