LATEST IN contactless

KBTG พัฒนา 6 เทคโนโลยีไร้สัมผัส ชำระค่าสินค้าและบริการ ตอบรับ New Normal

KBTG ผู้นำด้านเทคโนโลยี ออกเทคโนโลยีโฉมใหม่ ชำระค่าสินค้าและบริการแบบไร้สัมผัส เพื่อตอบรับกับวิถีชีวิต New Normal ของคนไทย เริ่มให้บริการแล้วที่อาคาร KBTG แจ้งวัฒนะ และร้านแบล็ค แค...

VISA ยกระดับการขนส่งมวลชนด้วยเทคโนโลยีการชำระเงินแบบ Contactless ให้บริการแล้ววันนี้ในสิงคโปร์

จากวันนี้เป็นต้นไป ผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะมีตัวเลือกใหม่ที่สะดวกและรวดเร็วขึ้นในการชำระค่าเดินทางในสิงคโปร์ เพียงแตะบัตรคอนแทคเลสวีซ่า หรือสมาร์ทโฟนที่รองรับระบบการชำระเงินในรูปแบ...

มาสเตอร์การ์ดจับมือสิงคโปร์ ใช้เทคโนโลยี Contactless ชำระเงินรถไฟฟ้า

ระบบรถไฟใต้ดินทั่วโลกมีผู้ใช้บริการเกือบ 170 ล้านคนต่อวัน ในขณะที่จำนวนผู้ใช้บริการต่อวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลสำรวจล่าสุดชี้ว่า การพัฒนาความเร็วและความน่าเชื่อถือของการให้บริก...

JOB