Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Contactless Payment

Visa จับมือ Caltex เปิดให้บริการการชำระเงินแบบ Contactless ในปั๊มน้ำมันทั่วประเทศเป็นครั้งแรก

ผู้ที่ใช้บริการในปั๊ม Caltex สามารถชำระเงินผ่านการ “แตะ เพื่อจ่าย” และไม่ต้องยื่นบัตรชำระเงินของตนเองให้พนักงานปั๊มในกว่า 370 สาขาทั่วประเทศ...

Mastercard จับมือ Tappy Technologies เตรียมปล่อยการชำระเงินแบบ Contactless ผ่านเครื่องประดับ

Mastercard จับมือ Tappy พร้อมพัฒนาการชำระเงินรูปแบบใหม่ ผ่านทางเครื่องประดับสวมใส่แฟชั่น อย่าง นาฬิกา แว่นตา กำไร สร้อยคอ โดยฝังชิปเข้าไปในอุปกรณ์ต่างๆ...