Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN contactless-card

Visa จับมือ Caltex เปิดให้บริการการชำระเงินแบบ Contactless ในปั๊มน้ำมันทั่วประเทศเป็นครั้งแรก

ผู้ที่ใช้บริการในปั๊ม Caltex สามารถชำระเงินผ่านการ “แตะ เพื่อจ่าย” และไม่ต้องยื่นบัตรชำระเงินของตนเองให้พนักงานปั๊มในกว่า 370 สาขาทั่วประเทศ...

ห้าง Tesco ประเดิมระบบส่งใบเสร็จผ่านแอปแทนใบเสร็จกระดาษ สะดวก-ดีต่อสิ่งแวดล้อม

ห้าง Tesco ในประเทศอังกฤษ กำลังทดลองระบบซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่ต้องใช้ใบเสร็จแบบกระดาษอีกแล้ว โดยเริ่มจาก 2 ห้างในเมือง Harlow และ Essex ซึ่งข้อมูลการดำเนินรายการซื้อของต่างๆ หรือ T...