Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN CORP INNOV

วิธีที่ Satya Nadella ปฏิวัติ Microsoft ให้พนักงานมีความสุข บริษัทกลับมายิ่งใหญ่เท่า Apple

Satya Nadella ปฏิวัติวัฒนธรรมองค์กร Microsoft ใหม่จนฟื้นกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง บทความนี้จะพาไปดูเคล็ดลับกลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ภายใต้การนำของ Satya Nadella...