Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN corporate inno

ญี่ปุ่นในมุมที่คุณอาจยังไม่รู้จัก – ส่องสตาร์ทอัพ, นวัตกรรม Smart home และการนับถอยหลังสู่ Tokyo Olympic 2020

หลายคนที่ติดตามเพจของเราอาจจะชื่นชอบการไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและรู้จักประเทศนี้กันดีอยู่แล้ว แต่ญี่ปุ่นในปี 2017 ยังมีอะไรใหม่ๆ ที่รอให้เราไปค้นหาอยู่มากมาย อย่างเช่น สตาร์ทอัพและ V...