Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN COVID - 19

5 นวัตกรรม Telehealth ฝีมือคนไทยเชื่อมคนป่วยและผู้เฝ้าระวัง COVID - 19 ระยะไกลให้ใกล้มือหมอ

NIA มีกลุ่มแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีที่ชื่อ Telehealth หรือนวัตกรรมสุขภาพทางไกลจากฝีมือคนไทยมาช่วยให้การพบแพทย์เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนวัตกรรมนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และทำให้การรักษาตัวไ...