Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN crisis

3 กลยุทธ์พลิกโฉมธุรกิจ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส

หลายคนเชื่อว่าโลกหลังโควิดจะไม่เหมือนเดิมแน่ๆ แต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าหน้าตา New Normal จะเป็นอย่างไร ว่าจริงหรือเปล่าที่คนจะไม่ไปทานอาหารที่ร้านกันแล้ว คนจะเลือกเรียนทางออนไลน์อย่า...

เสียงสะท้อนจากคนไทยในจีนและ ถนนเส้นเดียวกัน ของ รัฐกับประชาชน ในวันที่ COVID-19 ระบาด

เสียงสะท้อนจากคนไทยในจีนและ ถนนเส้นเดียวกัน ของ รัฐกับประชาชน ในวันที่ COVID-19 ระบาด...