Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Decision Making

ความสำคัญของทักษะการตัดสินใจ (Decision making) กับผู้นำ และ 5 เครื่องมือพร้อมวิธีที่จะช่วยพัฒนา

“การตัดสินใจ” เป็นหน้าที่และหลายครั้งกลายเป็นภาระที่หนักอึ้งสำหรับคนเป็นผู้นำ หากทำได้ดีก็จะนำความสำเร็จมาให้องค์กร แต่หากผิดพลาด ผลเสียไม่ว่าจะน้อยหรือมากจะตามมา นี่คือคำตอบว่าทำไ...