Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN DeeNEXT

DeeMoney เปิดตัวบริการ 'DeeNEXT' โอนเงินต่างประเทศได้รับเงินวันถัดไปเป็นที่แรกในประเทศไทย

ประกาศเปิดตัว DeeNEXT บริการโอนเงินข้ามประเทศภายในหนึ่งวันทำการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับการโอนเงินจากประเทศไทยไปทั่วโลกแบบเรียลไทม์ในราคาที่ไม...