Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN DeepBLOK

TMB จับมือ DeepBLOK พัฒนานวัตกรรม ‘ระบบ Digital Wallet’ โซลูชันใหม่เพื่อกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร

TMB มุ่งหน้าผลักดัน การนำ ดิจิทอล โซลูชัน เข้ามาช่วยลูกค้าธุรกิจ เดินหน้าจับมือ DeepBLOK บริษัทในเครือ T2P พัฒนา “Digital Wallet” ตอบโจทย์ลูกค้าธุจกิจ โดยการสร้างระบบเพื่อการเชื่อม...

JOB