จุฬารัตน์ ผนึกทัพพันธมิตร ARINCARE และ PTG ยกระดับ Digital Health Tech ไทย | Techsauce

จุฬารัตน์ ผนึกทัพพันธมิตร ARINCARE และ PTG ยกระดับ Digital Health Tech ไทย

จุฬารัตน์ สยายปีกความพร้อม หนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยและยอดเยี่ยม ร่วมผนึกกำลังกับ บริษัท อรินแคร์ จำกัด (ARINCARE) และ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG ) ลงนามให้ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ให้บริการแพลตฟอร์มร้านขายยาออนไลน์สำหรับเภสัชกรและร้านยา เดินหน้ายกระดับ Digital Health Tech ประเทศไทย

นายแพทย์ กำพล พลัสสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ CHG กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ผ่านมา การรักษาพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการสื่อสารและตรวจรักษาผู้ป่วยมากขึ้น ทำให้บริษัทเพิ่มแรงขับเคลื่อนสู่การเดินหน้ายกระดับและต่อยอดด้าน Health Technology เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพสูงสุด


นพ.กำพล พลัสสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG) เผยว่า ด้วยแนวคิดและทิศทางธุรกิจของ ARINCARE ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของทาง CHG ทำให้เล็งเห็นถึงโอกาสของการต่อยอดธุรกิจ ที่มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ในการร่วมสนับสนุนธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพให้เข้าถึงในระดับชุมชน ยกระดับการดูรักษาสุขภาพให้มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางมากขึ้น  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงในการดูแลผู้ป่วยด้วยการบริการที่ไร้รอยต่อ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการนำเทคโนโลยีที่อยู่บนแพลตฟอร์ม ARINCARE โดยเฉพาะระบบ e-prescription  ซึ่งเป็นการแชร์ข้อมูลของผู้ป่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการดูแลรักษาที่ต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยี เข้าผนวกกับความรู้ทางยาของเภสัชกรในเครือข่ายอรินแคร์ และความรู้ทางการแพทย์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ทำให้การจ่ายยาถูกต้อง แม่นยำ ปลอดภัย และรวดเร็ว ช่วยให้ผู้ป่วยในชุมชนสามารถเข้าถึงการรักษาและรับยาได้สะดวกขึ้น สอดคล้องกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตยุคดิจิทัลในปัจจุบัน 

ทั้งนี้กลยุทธ์ปี 2566 ของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG) จะเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งมอบการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ด้วยความใส่ใจห่วงใยดุจญาติมิตร สอดประสานกับการบริหารจัดงานหลังบ้านในระบบ Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพ ร่วมกับการบริหารเครือข่าย และการรับส่งต่อโรงพยาบาลในกลุ่ม (Networking) ซึ่งถือเป็นจุดแข็งในการเติบโตและสร้าง  Healthcare ecosystem ที่สมบูรณ์ 

การร่วมมือกันในครั้งนี้นับเป็นก้าวแรกในการสร้าง Ecosystem ระหว่างโรงพยาบาลและหน่วยบริการสุขภาพท้องถิ่น เชื่อมโยงไปถึงเภสัชกรในร้านยาชุมชนบนเครือข่าย ARINCARE  มากกว่า 3,000 ราย ร่วมกับสหทีมแพทย์ของ CHG เพิ่มขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ และยังมีความร่วมมือกับ MaxCard ของ PTG ที่เข้าถึงผู้บริโภคคนไทยผ่านสิทธิประโยชน์และกิจกรรมต่างๆ ให้การดูแลและบริการด้านสุขภาพให้กับคนไทยเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ผ่าน Maxcard

นายธีระ กนกกาญจนรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรินแคร์ จำกัด กล่าวว่า การจับมือร่วมผนึกกำลังครั้งสำคัญนี้ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญและการผนึกกลุ่มธุรกิจของพันธมิตร  นอกเหนือจากการปิดดีลด้านธุรกิจแล้ว พันธมิตรทั้ง 3 บริษัทมีเป้าหมายยกระดับ เสริมสร้าง คุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของคนไทย ทั้งในระดับจุลภาคและมหาภาค เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการดูแลรักษาครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงการทำงานบูรณาการดูแลผู้ป่วยระหว่างแพทย์ และเภสัชกร เพื่อยกระดับบริการสาธารณสุขประเทศ สอดรับกับเทรนด์ใหม่ในการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวในปี 66 เป็นต้นไป สอดคล้องกับปัจจุบันประเทศไทยมีร้านขายยาใช้บริการกว่า 3,000 รายทั่วประเทศ บริษัท ARINCARE ในฐานะบริษัท สตาร์อัพผู้ให้บริการแพลตฟอร์มร้านขายยาออนไลน์สำหรับเภสัชกรมุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้แนวคิด ‘Make Healthcare Affordable’ หรือ ทำให้บริการดูแลสุขภาพมีราคาที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน เสริมแกร่งให้เภสัชกรและร้านขายยาชุมชนที่เป็นด่านหน้าสามารถดูแลผู้ป่วยได้รวดเร็วในราคาที่ประหยัดกว่า ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่สังคมไทยที่ยั่งยืน

ด้าน นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) หนึ่งในผู้สนับสนุน เปิดเผยว่า การร่วมลงทุนกับ CHG และ ARINCARE นับเป็นโอกาสดีในการร่วมต่อยอดและเติมเต็ม Health Tech Ecosystem ของไทย นับเป็นการเข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูง โดยผ่านระบบ MAX Ventures ผูกพันธมิตรทางธุรกิจ สร้างโอกาสเป็น New S-Curve รวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งและต่อยอดธุรกิจในเครือข่ายของ PTG สอดคล้องนโยบาย อยู่ดีมีสุขของคนไทย ทำให้ PTG มองเห็นโอกาสแตกไลน์ต่อยอดธุรกิจและบริการ เสริมศักยภาพให้สถานี PT ทั่วประเทศ จากเดิมมุ่งมั่นเป็นมากกว่าสถานีให้บริการน้ำมัน ยกระดับสถานีบริการน้ำมันที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการรอบด้าน ทั้งร้านค้า และร้านขายยาโดยเฉพาะ NEXX Pharma ที่บริการทั้งจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ โดยเภสัชกรมากประสบการณ์ ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG) ตั้งเป้าเชื่อมต่อบริการดูแลสุขภาพเพื่อคนไทย พร้อมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี หรือ (PTG) และบริษัท อรินแคร์ จำกัด ร่วมผนึกกำลังลงทุนใน Digital Health Tech แตกไลน์ต่อยอดธุรกิจและบริการครบวงจร ลดช่องโหว่การดูแลสุขภาพในระดับชุมชน เพิ่มโอกาสเข้าถึงยาและบริการดูแลสุขภาพ พร้อมก้าวสู่ความเป็นเลิศระดับอาเซียนในอนาคต บริษัท ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่มีมาตรฐานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนระบบการเข้าถึงสาธารณสุขของคนไทย ยกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและปรับตัวเข้าสู่ Digital Health Techนอกจากนี้ยกส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจพันธมิตรร่วมกัน นายแพทย์กำพล กล่าว 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Ethereum Foundation Devcon Team ร่วมงาน EthPadThai Songkran: A Gateway to Devcon ตั้งเป้า Devcon SEA ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลก 10,000 คน ปลายปีนี้

ทีมงาน EthPadThai จัดงาน EthPadThai Songkran: A Gateway to Devcon ตั้งเป้า Devcon SEA ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลก 10,000 คน ปลายปีนี้...

Responsive image

SCBX ไตรมาส 1 ปี 67 กำไร 11,281 ล้านบาท เตรียมลุย 'Virtual Bank' พร้อมก้าวสู่องค์กร AI-First Organization

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิในไตรมาส 1 ของปี 2567 จำนวน 11,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% จากปีก่อน...

Responsive image

“Money 20/20 Asia” ปักหมุดศูนย์ฯ สิริกิติ์ 3 ปี ส่งเสริมไทยสู่ศูนย์กลางฟินเทคชั้นนำของเอเชีย

เปิดประตูบานใหม่สู่ “Money 20/20 Asia” ครั้งแรกของเอเชีย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 23 – 25 เมษายน 2567 ที่ดึงดูดผู้คร่ำหวอดด้านฟินเทค และบริการทางการเงินกว่า 20,00...