Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Digital Healthcare

WHA ประกาศรุกธุรกิจ Digital Healthcare เต็มรูปแบบ พร้อมหนุนนวัตกรรมด้านสาธารณสุขรูปแบบใหม่

WHA รุดหน้านำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพให้กับชุมชน พร้อมขยายธุรกิจใหม่ รุกตลาด Digital Healthcare ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมรายใหญ่ของไทย...

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Cisco พัฒนานวัตกรรม Med Tech ในการให้บริการสาธารณสุข

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Cisco พัฒนานวัตกรรม Med Tech ในการให้บริการสาธารณสุขยกระดับประสบการณ์ Digital Healthcare Experience และการบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ...